Indledningens kunst: Den moderne titelsekvens

Som et supplement til de øvrige artikeltyper har 16:9, i forbindelse med lanceringen af det nye site, valgt at føje en ny og mere audiovisuel artikeltype til repertoiret, nemlig videoessayet. 16:9’s videoessays vil være korte (ca. 10 min.) akademiske/kritiske/analytiske behandlinger af diverse fænomener, tendenser og forhold inden for film og tv.

Det første videoessay omhandler tv-seriernes titelsekvenser, og manuskriptet baserer sig på en 16:9-artikel fra 2011 samt kapitlet “Indledningens kunst – den moderne titelsekvens” fra Fjernsyn for viderekomne (Turbine, 2011). Videoessayet har et formidlende/analytisk/kritisk formål.

* * *

Fakta

  • Manuskript: Andreas Halskov
  • Lyd og redigering: Jan Oxholm

Udsnit fra: Blue Velvet © Lynch, De Laurentiis Entertainment Group; samt titelsekvenserne til True Detective © Pizzolatto/Clair, Elastic/HBO; True Blood ©, Ball/Mulder/Allen, Digital Kitchen/HBO; Hill Street Blues © NBC/20th Century Fox; Twin Peaks © Lynch/Frost, ABC: Carnivàle © Knauf/Wall, A52/HBO; Six Feet Under © Ball/Yount, Digital Kitchen/HBO; Mad Men © Weiner/Fuller/Gardner, Imaginary Forces/AMC; Dexter © Manos Jr./Anderson, Digital Kitchen/Showtime; Masters of Sex © Ashford/Dare, Elastic/Showtime.

Rettelse

Hvilken fugl, der reelt er tale om i titelsekvensen til Twin Peaks, har været genstand for megen debat, og typisk er fuglen blevet betegnet som en rødkælk/rødhals eller gærdesmutte. Ifølge Timme Nyegaard, biolog ved Dansk Ornitologisk Forening, er der dog hverken tale om en gærdesmutte eller en rødhals, men snarere en flammedrossel (varied thrush/ixoreus naevius), der ligesom The American Robin (vandredrossel) er en del af drosselfamilien.

En del af misforståelsen skyldes formentlig tekstningen af Blue Velvet, hvor fuglen (“the robin of love”) oversættes med rødkælk i de danske undertekster (hvilket altså er en kollokvial oversættelse af det, der på engelsk kaldes en European Robin). I Blue Velvet er der dog snarere tale om en kunstig version af en American Robin, som primært findes i det nordlige USA, og ikke en European Robin (Erithacus rubecula/rødhals). En anden grund til misforståelsen kunne da, som Timme Nyegaard (DOF) oplyser, skyldes, at amerikanerne navngav mange dyr efter, hvad de savnede i ‘den gamle verden’, helt uden hensynstagen til systematikken. The American Robin er således opkaldt efter den europæiske rødhals (idet de begge har et rustrødlig bryst), men rødhalsen har dog en anden hovedtegning om øjnene og mangler vingetegningen. Gærdesmutten (Bewick’s Wren) har en mørkere bug og lysere strube, og øjenbrynsstriben starter foran øjet. Desuden mangler den brystbånd samt vingetegninger.

Fuglen i Twin Peaks er altså efter al sandsynlighed en flammedrossel, ikke en gærdesmutte eller rødkælk/rødhals. De fortolkningsmæssige pointer (at fuglen i Twin Peaks kunne repræsentere lillebymiljøet og/eller henvise intertekstuelt til fuglen i Blue Velvet) menes dog stadig at være gyldige, ikke mindst fordi begge fugle er i drosselfamilien.