Fagfællevurdering (peer review)

 

16:9’s fagfællevurdering knyttes til artikler – primært “featureartikler”, “En scenes anatomi” og “In English”-bidrag. Vi fagfællevurderer ikke anmeldelser.

Fagfællevurderingen gives i form af en karaktergivning fra A til D på følgende måde:

 • A. Publicérbar
 • B. Publicérbar med små ændringer
 • C. Publicérbar med omfattende ændringer
 • D. Ikke publicérbar

Der gives en kort begrundelse for karakteren (vejledende omfang 1-2 A4-sider), som markerer alle ændringsforslag. Der fokuseres på følgende spørgsmål:

 1. Er emnet eller erkendelsesinteressen klart formuleret?
 2. Stiller den relevante spørgsmål?
 3. Er sproget formidlingsvenligt?
 4. Bringer artiklen ny information for dagen?
 5. Er artiklen metodisk og/eller teoretisk interessant?
 6. Er argumentationen klar og præcis?
 7. Er overskrifterne gode og fængende?
 8. Hvordan kan artiklen (f.eks. struktur, læsevenlighed, temaer, kilder) forbedres?
 9. Andet