Peter Stochholm Bjerre-artikler i arkivet

Peter Stochholm Bjerre er født 1968, Cand. Mag. i Dansk, Filosofi og Film og tv. Underviser på Århus Købmandsskole i mediekundskab.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Peter Stochholm Bjerre-artikler i arkivet: