Lisbeth Overgaard Nielsen-artikler i arkivet

Født 1971. Cand.mag. i dansk og film- og tv-kundskab samt ph.d.-grad fra Aarhus Universitet (AU). Har undervist i filmens æstetik og kultur samt i medietekstanalyse på AU. Har udgivet bogen Lars von Triers filmsprog (2008). Foredragsholder, medlem af Kulturselskabet Swung og projektleder for Humorfilmfestival 2003.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Lisbeth Overgaard Nielsen-artikler i arkivet:

Seneste artikler