Kasper Østerholdt Jensen-artikler i arkivet

Kasper Østerholdt Jensen er født i 1977. Ansat ved Center for Børnesprog, Syddansk Universitet. Uddannet cand.mag. i Dansk og Anvendt Visuel Kommunikation fra Syddansk Universitet. Har beskæftiget sig med primært dansk film og tv ud fra en række synsvinkler gennem uddannelse og arbejde. Specialeafhandling om dokumentarist Anders Høgsbro Østergaard. Del af arbejdsgruppen bag Den Røvsmalle Biograf ved Teater Momentum i Odense.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Kasper Østerholdt Jensen-artikler i arkivet: