Retningslinjer for skribenter

Velkommen som skribent i 16:9 – vi er glade for, at du vil skrive for os :-). Som skribent er det dit ansvar, at den aftalte deadline samt de indholdsmæssige og formelle krav til en 16:9-artikel bliver overholdt. Læs denne side igennem, før du går i gang, og brug den som tjekliste undervejs for at sikre, at du får det hele med (klik på de enkelte punkter for at læse detaljer). Hvis der opstår problemer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige redaktør.

 1. Aftal deadline med din redaktør
 2. Skriv artiklen i 16:9’s artikelskabelon
 3. Overhold grænsen for artikellængde
 4. Undgå at bruge noter af nogen art
 5. Overhold reglerne for citater og litteraturhenvisninger
 6. Inddel artiklen i underafsnit og giv disse afsnit overskrifter
 7. Find på en fængende og uakademisk titel
 8. Lav en Faktaboks til artiklen
 9. Skriv en manchet til indledning af artiklen
 10. Skriv en manchet til forside, Facebook og nyhedsbrev
 11. Skriv en statusopdateringstekst til Twitter
 12. Lav en skribentbiografi og find et foto af dig selv
 13. Notér dine kontaktinformationer i dokumentet
 14. Find cirka én illustration pr. 2.000 anslag
 15. Vær opmærksom på det maksimale antal illustrationer
 16. Sørg for at illustrationerne lever op til størrelseskravene
 17. Indsæt henvisninger til samtlige illustrationer i teksten
 18. Indsæt figurnumre og billedtekster
 19. Undgå at indsætte billederne i tekstdokumentet
 20. Navngiv og nummerer illustrationsfilerne efter forskrifterne
 21. Tjek at illustrationernes nummerering passer til teksten
 22. Aflevér din artikel og samtlige illustrationer inden deadline
 23. Vær klar til at reagere på feedback og spørgsmål

* * *

1. Aftal deadline med din redaktør

 • 16:9’s artikler udkommer løbende.
 • Din redaktør oplyser dig din artikels udgivelsesdato (med forbehold for ændringer) og giver den et artikel-id (et tre-cifret tal).
 • Deadline for aflevering af en artikel er fire uger før udgivelse.
 • Du og redaktøren har derefter i fællesskab to uger til at rette, gennemskrive og finpudse artiklen.
 • To uger før udgivelse skal du aflevere den endelige artikel (kaldet Final Cut).
 • Artiklen bliver herefter layoutet, og du kan ikke længere opdatere artiklen.
 • Mindre rettelser så som stavefejl aftales efterfølgende direkte med redaktøren.

* * *

2. Skriv artiklen i 16:9’s artikelskabelon

16:9 har udarbejdet en online artikelskabelon i Google Docs, som du skal skrive din artikel i. Redaktøren sender dig et link til den (som du ikke bør dele med andre). Hvis det af en eller anden (teknisk) grund ikke er muligt for dig, skal du aftale et alternativ med redaktøren, før du går i gang.


* * *

3. Overhold grænsen for artikellængde

16:9 opererer pt. med tre forskellige artikeltyper baseret på deres længde (alle anslagsangivelser er inkl. mellemrum men eksklusiv billedtekster og faktaboks):

 • Korte artikler: 4.000-6.000 anslag (Kommentar og Et billedes anatomi)
 • Mellemlange artikler: 10.000-15.000 anslag (alle typer anmeldelser)
 • Lange artikler: 15.000-20.000 anslag (Feature og In English)

Artiklerne skal holdes indenfor de angivne rammer med mindre andet udtrykkeligt og på forhånd er aftalt med redaktøren. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkaste eller redigere i artiklerne samt tilbageholde honoraret, hvis dette krav ikke overholdes.


* * *

4. Undgå at bruge noter af nogen art

I 16:9-artikler er det ikke tilladt at anvende traditionelle akademiske fod- og/eller slutnoter. Supplerende information kan noteres i Faktaboksen, men der kan ikke henvises direkte til den i teksten ved hjælp af notenumre, stjerner eller lignende.


* * *

5. Overhold reglerne for citater og litteraturhenvisninger

Citater

 • Et citat skal adskilles tydeligt fra brødteksten.
 • Ved kortere citater (under ca. 175 anslag inkl. mellemrum) bruges dobbelte anførselstegn og citatet indgår som en del af brødteksten.
 • Ved længere citater bruges indrykning og ét linjeoverspring før og efter, og der sættes ikke anførselstegn.
 • Ved ‘citat i citat’ bruges enkelte anførselstegn om det inderste citat.

Litteraturhenvisninger

 • Efter citater og henvisninger til andre tekster angives i artiklen blot forfatterens navn, årstal samt sidetal – placeret i parantes umiddelbart efter citatet: (Marx 1959, s. 320).
 • Henvises der flere gange til samme tekst i samme afsnit uden at der i mellemtiden refereres til en anden tekst, så er det tilstrækkeligt at angive sidetal ved de efterfølgende henvisninger: (s. 324).
 • Først i Faktaboksen skriver man den fulde titel, udgivelsesår, forlag osv.: Marx, Groucho. Groucho and Me. New York: Bernard Geis, 1959.

* * *

6. Inddel artiklen i underafsnit og giv disse afsnit overskrifter

Brødteksten i artiklen skal af hensyn til læsbarhed på skærmen deles op i underafsnit af ca. 1500-2000 anslags længde (inkl. mellemrum).

Disse underafsnit skal have deres egne passende underoverskrifter, og de skal som regel deles igen i 2-4 afsnit vha. dobbelt linjeskift.


* * *

7. Find på en fængende og uakademisk titel

Artiklens titel skal være fængende og forholdsvis uakademisk – tænk på, at den skal bruges i nyhedsbreve og statusopdateringer på sociale medier.

Af hensyn til søgemaskiner og for at potentielle læsere alene via titlen kan afkode, hvad artiklen handler om, må den meget gerne være todelt i stil med:

 • En vagabond i den moderne verden – om Charles Chaplins Moderne Tider

Den første del er den “rigtige” titel, og den anden del efter bindestregen er en mere forklarende undertitel (yderligere forklaring kan i øvrigt indarbejdes i artiklens manchet).

16:9 forbeholder sig ret til at ændre en titel, som ligger for langt væk fra den beskrevne stil.

Titler på film, bøger og tidsskrifter, der nævnes i artiklen skal i øvrigt altid skrives i kursiv. Titler på artikler (fra f.eks. aviser) skal skrives i “anførselstegn”.


* * *

8. Lav en Faktaboks til artiklen

Alle artikler skal afsluttes med en såkaldt Faktaboks, hvor skribenten har mulighed for at give yderligere oplysninger om de(t) i artiklen behandlede emne(r). Indholdet i Faktaboksen skal som udgangspunkt følge denne skabelon (dog uden at alle fire punkter behøver at optræde):

 • Generel info (f.eks. premieretidspunkt for anmeldt film, udgivelsestidspunkt for anmeldt bog, osv.)
 • Film (liste over omtalte/relevante film)
 • Litteratur (liste over anvendt/relevant litteratur)
 • Yderligere info (f.eks. definition af begreber, links til yderligere information, osv.).

Her er tre gode eksempler på sådan en faktaboks: artikel 1, artikel 2, artikel 3.

Når du lister film og litteratur … [Andreas fylder ind]

Faktaboksen er ikke en traditionel litteraturliste eller en plads til fodnoter, og den skal derfor heller ikke anvendes som sådan. I det hele taget er det ikke tilladt at anvende traditionelle akademiske fod- og/eller slutnoter i 16:9.


* * *

9. Skriv en manchet til indledning af artiklen

 • Til selve artiklens indledning skal du skrive en forholdsvis kort og præcis indkapsling af artiklens indhold som ét sammenhængende afsnit. Omfang: 400-500 anslag (inkl. mellemrum).

* * *

10. Skriv en teaser til forside, Facebook og nyhedsbrev

 • Skriv (gerne i samarbejde med redaktøren) et forslag til den artikel-teaser, som vises på forsiden, på Facebook, i nyhedsbrevet og i visse artikellister på websitet.
 • Teksten skal stå i én samlet paragraf.
 • Nævn dit eget navn i teaseren (se eksempler på sitet).
 • Teaseren skal fylde 300-400 anslag (inkl. mellemrum).
 • Redaktøren har ret til at redigere teaseren efterfølgende.

* * *

11. Skriv en statusopdateringstekst til Twitter

 • Skriv (gerne i samarbejde med redaktøren) et forslag til statusopdatering til Twitter (max 256 anslag).
 • Teksten skal stå i én samlet paragraf.
 • Redaktøren har ret til at redigere opdateringen efterfølgende.

* * *

12. Lav en skribentbiografi og find et foto af dig selv

Du skal i forbindelse med din første artikel i 16:9 skrive en kort selvbiografi til placering under dine artikler og i websitets skribentoversigt. Det er dit eget ansvar at give 16:9 besked, hvis der skal rettes i biografien senere hen.

Desuden skal du fremsende et profilfoto af dig selv (minimum 500 x 500 pixels), som skal vises sammen med biografien.

 


* * *

13. Notér dine kontaktinformationer i dokumentet

Notér som minimum navn, telefonnummer, mailadresse, bankdata og CPR-nummer i artikeldokumentet, så redaktøren eller layouteren har mulighed for at komme i kontakt med dig – og så du kan få udbetalt dit honorar.


* * *

14. Find cirka én illustration pr. 2.000 anslag

Illustrationer er et vigtigt element i en 16:9-artikel. En illustration kan f.eks. være et foto, et framegrab, en filmplakat, en bogforside, et dvd-cover, et skema eller et diagram.

Illustrationerne placeres løbende og i fuld bredde i brødteksten.

For alle tre artikeltyper gælder, at de som udgangspunkt skal udstyres med én illustration pr. ca. 2.000 anslag (plus/minus to illustrationer i alt).

Det er obligatorisk med en illustration i fuld bredde til artiklens top, og denne illustration har som regel et mere overordnet indhold end resten. Denne illustration bruges også som feature-billede til forside, nyhedsbrev, søgeresultat osv.

Det er skribentens ansvar at udvælge og fremskaffe (via internet, fotografere, scanne, framegrabbe) illustrationerne. Hvis det f.eks. af tekniske årsager ikke er muligt, er det skribentens ansvar at aftale en løsning med den ansvarlige redaktør.

Illustrationerne bør så vidt muligt være frame grabs fra de behandlede værker, fordi det er væsentligt lettere at finde belæg i ophavsretsloven ved brug af frame grabs, end det er ved production stills og fotografier, der så at sige har værkstatus i sig selv. Alternativt kan man bruge DFIs billeddatabase eller indhente skriftlig tilladelse til at bruge andre typer billeder.


* * *

15. Vær opmærksom på det maksimale antal illustrationer

 • Korte artikler (Kommentar og Et billedes anatomi): 2-3 illustrationer (min. 1 og max. 5)
 • Mellemlange artikler (alle typer anmeldelser): 5-8 illustrationer (min. 3 og max. 10)
 • Lange artikler (Feature og In English): 7-10 illustrationer (min. 5 og max. 12)

* * *

16. Sørg for at illustrationerne lever op til størrelseskravene

For at passe ind i 16:9’s artikelformat skal alle illustrationer som udgangspunkt have en minimumbredde på 1000 pixels. Vi kan dog godt vise mindre billeder, hvis de ikke kan skaffes i den høje opløsning.

Det obligatoriske featurebillede til artiklens top skal være i landscape-format og have en minimumbredde på 1500 pixels. Det duer ikke med f.eks. en filmplakat i portrait-format.

Billeder, som skal kunne klikkes større af læseren, skal have en minimumbredde på 1000 pixels. Ellers fjernes denne funktionalitet fra den/de pågældende illustrationer.

Lad være med at foretage billedbehandling som f.eks. beskæring, skalering, farvekorrektion og ændring af lys og kontrast på egen hånd. Det gør layouteren for at få et ensartet overordnet indtryk.

Er der specielle ønsker/forslag i forhold til billedbehandling, skal de rettes til redaktøren.


* * *

17. Indsæt henvisninger til samtlige illustrationer i teksten

Illustrationerne skal nummereres og kaldes i 16:9 fig. 1, fig. 2, fig. 3 osv. Ved hjælp af dette navn i parentes (fig. 1) skal der ét eller flere steder i teksten henvises til samtlige illustrationer, ligesom nummeret skal være en del af billedteksten (se nedenfor). Det er ikke tilladt at undlade eller at opfinde sin egen nummerering (billede 1, figur A, frame 0:13:52 osv.).

Det store obligatoriske topbillede har intet nummer og får ingen billedtekst.


* * *

18. Indsæt figurnumre og billedtekster

Billedtekster til illustrationerne er obligatoriske, og de kan bruges til at understrege eller uddybe pointer, til mindre ekskurser eller som minimum til at beskrive illustrationen. Samtlige illustrationer (bortset fra topbilledet) skal have deres egen billedtekst, og man kan ikke lave billedtekster, som dækker to eller flere illustrationer på samme tid.

Skribenten skal i den endelige version af teksten henvise til hver enkelt illustration (bortset fra topbilledet) ved hjælp af deres figurnavn i parentes (fig. 1).

Et illustration skal placeres mellem to afsnit. Der, hvor du ønsker en illustration placeret, skal du derfor i kantede parenteser anføre illustrationens filnavn samt hele billedteksten. Et eksempel:

[001_02_new-york.jpg. Fig. 2: Heller ikke i titelsekvensen i New York, New York lægger Scorsese skjul på arven fra den klassiske musical.]

Layouteren sørger for at indsætte illustrationerne og placere billedteksterne under dem.


* * *

19. Undgå at indsætte billederne i tekstdokumentet

Lad venligst være med at indsætte illustrationerne direkte i artikeldokumentet. Fremsend dem i stedet i separate filer (f.eks. som JPG, BMP, eller PNG) til den ansvarlige redaktør.


* * *

20. Navngiv og nummerer illustrationsfilerne efter forskrifterne

Filerne med illustrationer navngives på følgende form: artikel-id_figurnummer_valgfri-titel.filformat. Undlad at bruge store bogstaver, mellemrum (brug i stedet underscore eller bindestreg) og specialtegn (herunder også æ, ø og å) i navngivningen af illustrationerne.

Eksempler på korrekt navngivning:

 • 001_01_scorsese.jpg
 • 024_13_oerken.png
 • 016_04.bmp

Eksempler på forkert navngivning:

 • 001_01_Scorsese.jpg (fejl: stort bogstav)
 • 024_13_ørken.png (fejl: specialtegn (ø))
 • 016 04.bmp (fejl: mellemrum)

* * *

21. Tjek at illustrationernes nummerering passer til teksten

Dobbelttjek inden aflevering, at nummereringen af de enkelte illustrationer passer med de henvisninger, du har lavet i brødteksten.


* * *

22. Aflevér din artikel og samtlige illustrationer inden deadline

Efter gennemgang af denne tjekliste og feedback fra den ansvarlige redaktør, skal du fremsende samtlige illustrationer til redaktøren og meddele ham eller hende, at artiklen er færdig (kaldet Final Cut). Efter deadline er det ikke længere muligt at fremsende opdaterede versioner af hverken artikel eller illustrationer.


* * *

23. Vær klar til at reagere på feedback og spørgsmål

Hvis du følger de nævnte retningslinjer, burde der ikke opstå problemer af nogen art. Du bør dog stå til disposition for redaktør og layouter pr. mail eller telefon i ugerne op til udgivelsen.

Opstår der spørgsmål, som ikke er besvaret i ovenstående, kan du rette dem til den ansvarlige redaktør, redaktionschef Henrik Højer (henrik@16-9.dk) eller ansvarshavende chefredaktør Jakob Isak Nielsen (jakob@16-9.dk).