Retningslinjer for videoessays

Velkommen som videoessay-instruktør i 16:9 – vi er glade for, at du vil lave indhold til os :-). Som bidragyder er det dit ansvar, at den aftalte deadline samt de indholdsmæssige og formelle krav til et 16:9-videoessay bliver overholdt. Læs denne side igennem, før du går i gang, og brug den som tjekliste undervejs for at sikre, at du får det hele med (klik på de enkelte punkter for at læse detaljer). Hvis der opstår problemer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige redaktør.

 

 1. Aftal deadline med din redaktør
 2. Følg stilen fra de andre essays
 3. Udfyld 16:9’s artikelskabelon
 4. Overhold grænsen for essaylængde
 5. Find på en kort, fængende og uakademisk titel
 6. Brug tekstskilte
 7. Inddel eventuelt essayet i underafsnit og giv disse afsnit overskrifter
 8. Lav en Faktaboks til artiklen
 9. Skriv en manchet til indledning af artiklen
 10. Skriv en teaser til forside/nyhedsbrev
 11. Skriv en statusopdateringstekst til Twitter og Facebook
 12. Lav en skribentbiografi og find et foto af dig selv
 13. Notér dine kontaktinformationer i dokumentet
 14. Find et overordnet featurebillede til dit essay
 15. Undgå at indsætte billedet i tekstdokumentet
 16. Navngiv og nummerer illustrationen efter forskrifterne
 17. Aflevér dit essay, tekstdokumentet og illustrationen inden deadline
 18. Vær klar til at reagere på feedback og spørgsmål

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

1. Aftal deadline med din redaktør

 • 16:9’s videoessays udkommer løbende.
 • Din redaktør oplyser dig dit essays udgivelsesdato (med forbehold for ændringer) og giver det et id (et tre-cifret tal).
 • Deadline for aflevering af et videoessay er fire uger før udgivelse.
 • Du og redaktøren har nu i fællesskab to uger til at redigere og finpudse essayet.
 • To uger før udgivelse skal du aflevere det endelige essay (kaldet final cut).
 • Essayet bliver herefter layoutet, og der kan som udgangspunkt ikke længere sendes opdaterede versioner af det.
 • Mindre rettelser aftales efterfølgende direkte med redaktøren.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

2. Følg stilen fra de andre essays

Som udgangspunkt skal dit essay laves i stil med de allerede eksisterende essays, som du med fordel kan se igennem, før du går i gang.

Hvis du stilmæssigt ønsker at gå efter et andet udtryk, skal det aftales med redaktøren på forhånd.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

3. Udfyld 16:9’s artikelskabelon

16:9 har udarbejdet en artikelskabelon i Word-formatet, som du skal udfylde (også selvom du laver et videoessay). Hent den her:

Hvis det af en eller anden (teknisk) grund ikke er muligt, skal du aftale et alternativ med redaktøren, før du går i gang.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

4. Overhold grænsen for essaylængde

Et videoessay i 16:9-regi må som udgangspunkt ikke vare mere end 8-10 minutter med mindre andet udtrykkeligt og på forhånd er aftalt med redaktøren.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkaste eller redigere i essayet samt tilbageholde honoraret, hvis dette krav ikke overholdes.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

5. Find på en kort, fængende og uakademisk titel

Essayets titel skal være forholdsvis kort, fængende og uakademisk – tænk på, at den skal bruges i nyhedsbrev og statusopdateringer på sociale medier.

Et essay om Erik Clausens film Villa Paranoia bør således nærmere hedde Paranoia i hønsegården, og ikke Det moderne menneskes ensomhed i velfærdsstaten. 16:9 forbeholder sig ret til at ændre en titel i stil med sidstnævnte.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

6. Brug tekstskilte

Et videoessay i 16:9-regi skal indeholde en række obligatoriske tekstskilte. Det skal altid indledes med disse to:

 

01_presents

 

02_title

 

Og det skal afsluttes med disse to:

 

04_credits

 

 

05_final

 

Når du er sikker på ordlyden til dine tekstskilte, skal du få dem udarbejdet i det rette design ved at kontakte din redaktør.

Et tekstskilt skal minimum vises i 3 sekunder og i længere tid, hvis det er teksttungt.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

7. Inddel eventuelt essayet i underafsnit og giv disse afsnit overskrifter

Af pædagogiske eller formmæssige hensyn kan du inddele dit essay i to eller flere underafsnit. 

Disse underafsnit skal have deres egne passende underoverskrifter, og du skal bede din redaktør om at udarbejde tekstskilte i det rette design til dem.

Desuden kan du bede om tekstskilte til at fremhæve et citat, vise en punktliste eller lignende.

Her er et par eksempler på begge dele:

 

del1

 

del2

 

del3

 

00_list

 

01_orientation

 

02_pacing

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

8. Lav en Faktaboks til artiklen

Alle artikler på 16-9.dk (uanset om de er skrevne eller video) skal afsluttes med en såkaldt Faktaboks, hvor skribenten har mulighed for at give yderligere oplysninger om de(t) i artiklen/essayet behandlede emne(r). Til et videoessay skal faktaboksen som minimum indeholde:

 • Kreditering for manuskript (dig selv)
 • Kreditering for lyd og redigering (måske også dig selv)
 • Kreditering af anvendte/citerede værker med titel og årstal.

Herudover kan faktaboksen også indeholde:

 • Angivelse af relevant litteratur og ikke nævnte værker
 • Links til websites med yderligere information.

Faktaboksen er ikke en traditionel litteraturliste eller en plads til fodnoter, og den skal derfor heller ikke anvendes som sådan.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

9. Skriv en manchet til indledning af artiklen

 • Til selve artiklen skal du skrive en forholdsvis kort indkapsling af essayets indhold. Omfang: 400-500 anslag (inkl. mellemrum). Manchetten placeres under video-feltet.
 • Markér manchet-teksten med fed i artikeldokumentet.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

10. Skriv en teaser til forside/nyhedsbrev

 • Skriv (gerne i samarbejde med redaktøren) et forslag til den artikel-teaser, som vises på forsiden, i nyhedsbrevet og i visse artikellister på websitet.
 • Nævn dit eget navn i teaseren (se eksempler på sitet).
 • Teaseren skal fylde 300-350 anslag (inkl. mellemrum).
 • Redaktøren har ret til at redigere teaseren efterfølgende.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

11. Skriv en statusopdateringstekst til Twitter og Facebook

 • Skriv (gerne i samarbejde med redaktøren) et forslag til statusopdatering til Twitter (max 118 anslag – resten skal bruges til link).
 • Skriv (gerne i samarbejde med redaktøren) et forslag til statusopdatering til Facebook (cirka 200 anslag).
 • Redaktøren har ret til at redigere opdateringerne efterfølgende.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

12. Lav en skribentbiografi og find et foto af dig selv

Du skal i forbindelse med din første artikel eller dit første essay i 16:9 skrive en kort selvbiografi til placering under dine artikler og i websitets skribentoversigt. Det er dit eget ansvar at give 16:9 besked, hvis der skal rettes i biografien senere hen.

Desuden skal du fremsende et profilfoto af dig selv (minimum 300 x 300 pixels), som skal vises sammen med biografien.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

13. Notér dine kontaktinformationer i dokumentet

Notér som minimum navn, telefonnummer, mailadresse, bankdata og CPR-nummer i artikeldokumentet, så redaktøren eller layouteren har mulighed for at komme i kontakt med dig – og så du kan få udbetalt dit honorar.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

14. Find et overordnet featurebillede til dit essay

I forbindelse med den allerede omtalte artikel-teaser, som vises på forsiden, i nyhedsbrevet og i visse artikellister på websitet (f.eks. den her), skal vi bruge en illustration. I forbindelse med et videoessay vil det typisk være et framegrab fra essayet, men det kan også være et foto eller lignende.

Illustrationen skal være i landscape-format og have en minimumbredde på 700 pixels. Det duer ikke med f.eks. en filmplakat i portrait-format.

Lad være med at foretage billedbehandling som f.eks. beskæring, skalering, farvekorrektion og ændring af lys og kontrast på egen hånd. Det gør layouteren for at få et ensartet overordnet indtryk.

Det er dit ansvar at udvælge og fremskaffe (via internet, fotografere, scanne, framegrabbe) illustrationen. Hvis det f.eks. af tekniske årsager ikke er muligt, er det dit ansvar at aftale en løsning med den ansvarlige redaktør, som herefter overtager ansvaret.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

15. Undgå at indsætte billedet i tekstdokumentet

Lad venligst være med at indsætte illustrationen direkte i tekstdokumentet. Fremsend den i stedet som separat fil (f.eks. som JPG, BMP, eller PNG) til den ansvarlige redaktør.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

16. Navngiv og nummerer illustrationen efter forskrifterne

Illustrationen navngives på følgende form: [artikel-id]_00_[valgfri-titel].[filformat].  Undlad at bruge store bogstaver, mellemrum (brug i stedet underscore eller bindestreg) og specialtegn (herunder også æ, ø og å) i navngivningen af illustrationerne.

Eksempler på korrekt navngivning:

 • 001_00_scorsese.jpg
 • 024_00_oerken.png
 • 016_00.bmp

Eksempler på forkert navngivning:

 • 001_00_Scorsese.jpg (ingen store bogstaver)
 • 024_00_ørken.png (ingen specialtegn (ø))
 • 016 00.bmp (ingen mellemrum)

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

17. Aflevér dit essay, tekstdokumentet og illustrationen inden deadline

Efter gennemgang af denne tjekliste og feedback fra den ansvarlige redaktør, skal du fremsende det endelige essay (kaldet final cut), tekstdokumentet og samtlige illustrationer. Efter deadline er det ikke længere muligt at fremsende opdaterede versioner af hverken essay eller illustration.

 


[quote_center]* * *[/quote_center]

18. Vær klar til at reagere på feedback og spørgsmål

Hvis du følger de nævnte retningslinjer, burde der ikke opstå problemer af nogen art. Du bør dog stå til disposition for redaktør og layouter pr. mail eller telefon i ugerne op til udgivelsen.

Hvis du har tekniske spørgsmål til lyd, klip, upload eller lignende, kan du rette dem til Jan Oxholm (jan@16-9.dk).

Opstår der spørgsmål, som ikke er besvaret i ovenstående, kan du rette dem til den ansvarlige redaktør, redaktionschef Henrik Højer (henrik@16-9.dk) eller ansvarshavende chefredaktør Jakob Isak Nielsen (jakob@16-9.dk).

 

venha visitar nossa pagina de videos com as mais belas garotasdavan, e divirta-se , goze muito com nossos videos de sexo amador onlone, corra acesse www.garotasdavan.net