Pia Strandbygaard Frandsen-artikler i arkivet

Pia Strandbygaard Frandsen er født i 1973. Cand.mag. i kunsthistorie og film- & TV-kundskab med speciale i nyere filmiske kunstpraksisser. Medforfatter til undervisningsbøgerne Ord & billede og Ord & billede 2 (Haase & Søns Forlag, 2002 og 2005). Formidlingsmedarbejder på Glasmuseet Ebeltoft.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Pia Strandbygaard Frandsen-artikler i arkivet: