Peter Ole Pedersen-artikler i arkivet

Født 1978. Ph.d.-stipendiat i Kunsthistorie, Aarhus universitet. Har skrevet om kunst og film i forskellige sammenhænge. Formand for Filmforeningen Fokus. Redaktionsmedlem af Magasinet Europa. Autodidakt billedkunstner og kurator.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Peter Ole Pedersen-artikler i arkivet: