Kirsten Skov-artikler i arkivet

Født 1963. Cand. mag. i dansk, fransk og mediefag. Har tidligere undervist på Aarhus Universitet, og er nu uddannelsesleder og lektor i dansk og mediefag ved Egaa Gymnasium. Hun er forfatter til bogen Herman Bang – Prosaens Mester(s.m. Steen Fiil) og bidragyder til bogen På sporet af Freud (red. Finn Lykke).

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Kirsten Skov-artikler i arkivet: