Helle Kannik Haastrup-artikler i arkivet

Helle Kannik Haastrup er født i 1965, ph.d., adjunkt ved Afdeling for Film- & Medievidenskab, Institut for Medier, Erkendelse & Formidling, Københavns Universitet. Har publiceret adskillige artikler om film og intertekstualitet, filmæstetik, film- og kulturteori og -analyse og er i gang med et nyt forskningsprojekt med arbejdstitlen: “Filmen i den digitale mediekultur – interaktivitet og indlevelse”.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Helle Kannik Haastrup-artikler i arkivet: