Erlend Lavik-artikler i arkivet

Født 1973. Stipendiat ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, Universitetet i Bergen. Arbeider for tiden med en doktoravhandling om forholdet mellom klassisk og postklassisk Hollywoodfilm. Se erlendlavik.blogspot.com for mer informasjon.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Erlend Lavik-artikler i arkivet: