Edvin Vestergaard Kau-artikler i arkivet

Edvin Vestergaard Kau (1947-2016) var lektor, Ph.D. ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. Underviste i film- og tv-emner: teori og analyse. Forskningsfelt: Film, TV, multimedier. Interessen samler sig om: Betydningsdannelse, stil og retorik inden for de visuelle mediers æstetik.

Publikationer omfatter blandt andet bøgerne Filmen i Danmark (dansk filmindustri fra lydfilmens start til 1980’erne, s.m. Niels Jørgen Dinnesen, Akademisk Forlag 1983) og Dreyers filmkunst (Akademisk Forlag 1989).

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Edvin Vestergaard Kau-artikler i arkivet: