Brian Trabjerg Kristensen-artikler i arkivet

Født 1986. Cand. mag. i Medievidenskab og Nordisk Sprog & Litteratur ved Aarhus Universitet. Forfatter til specialet ”The Dark Knight-trilogien – et hovedværk i en superheltetid” om superheltefilm og disses indflydelse i det moderne samfund.

* * *

16:9-artikler fra perioden 2003-2013 befinder sig i vores arkiv. Her er en liste over Brian Trabjerg Kristensen-artikler i arkivet: