Profil

16:9 er et uafhængigt dansk filmtidsskrift med akademisk tilsnit, hvis redaktion har base i Aarhus. Vi lægger vægt på at kombinere det velskrevne med det originale, og så bestræber vi os på at behandle filmen på filmens præmisser.

Selvom man kun kan finde os online, lægger vi vægt på at være et ‘rigtigt’ tidsskrift med lange, dybdegående artikler og faste rubrikker.

16:9 er gratis for alle.

Datoer

16:9’s artikler udkommer løbende – cirka én om ugen bortset fra i ferieperioder. Tidligere (2003-2013) udkom artiklerne i numre fem gange om året, nemlig i februar, april, juni, september og november. Tidsskriftet udkom første gang i april 2003.

Redaktionel linje

I første og tredje nummer af 16:9 kan man læse mere om baggrunden for tidsskriftet og den planlagte redaktionelle linie: