tilbage til forsiden
   
 

April 2005
3. årgang
nummer 11
gratis

forsiden | indholdsfortegnelsen forrige side | næste side
     
  A divider, not a uniter

Af JONAS VARSTED KIRKEGAARD


Clint Eastwood har i fyrre år på en gang lagt krop til og trukket tæppet væk under myten om den amerikanske mands heltemod og handlekraft. I anledning af instruktørens, skuespillerens, producentens, komponistens og eks-borgmesterens 75 års fødselsdag den 31. maj, gøres her med udgangspunkt i to af Eastwoods mest berømte roller et forsøg på at portrættere den facetterede filmmand.


Splittelsen anes allerede i karrierens begyndelse, hvor Eastwood medvirker i den retlinede western-serie Rawhide (1959-1966) sideløbende med sit gennembrud som 'deadpan ironic recuperation of the Western hero.' (Bingham: 172) i Sergei Leones parodiske og postmoderne Dollar-trilogy (1964-66). Han debuterer som instruktør med Play Misty for Me i 1970 og har til dato instrueret ialt 26 film. Lader man blikket glide ned over denne del af cv'et er den samlende idé ligeledes svær at få øje på. Side om side med ambitiøse, seriøse og moralsk komplekse arbejder som Unforgiven (1992) og Mystic River (2003) findes således et formularisk makværk som The Rookie (1990).

De mange modsætninger i Eastwoods persona og arbejde er ofte blevet negliceret til fordel for et mere entydigt, men langtfra fyldestgørende, billede af ham som en all-American alfa male i John Wayne-traditionen. Et image, hans fysiske fremtoning utvivlsomt har fremmet: Eastwoods vindbidte ansigt og stoiske positur understreger indtrykket af et af vildmarken rundet, selvberoende og handlekraftigt individ. En mand med muld under neglene og dog nærmest aristokratisk arrogance i øjne, som snarere er skydeskår end sjælens spejl. Et uindtageligt fort af maskulin almagtsfantasi. En britisk anmelder sammenlignede ham engang med statuerne på Påskeøen; en god karakteristik, men det er de med årene stadigt flere sprækker, igennem hvilke statuens livtag med sig selv kan betragtes, der er den egentlige attraktion.

Klintens karakteristika
Erhverspsykologien opererer med udtrykket 'knaphedens princip', ifølge hvilket en vare vil synes mere attraktiv i forbrugerens øjne, dersom den findes i beskedent udbud. Eastwoods spillestil kan ses som en dramatisk pendant hertil; den bygger på en usvigelig tillid til, at små forskydninger i udtrykket er nok til at indfange og fastholde tilskuerens opmærksomhed. Kollegaen Richard Burtons berømte beskrivelse, 'dynamic lethargy', rammer ikke blot modsætningerne, men også mystikken, omkring Eastwood: Han burde ikke være tilnærmelsesvis så fascinerende at se på, som tilfældet er. Men fotogenitet og skærmtække har på den anden side også alle dage været æteriske størrelser.

Et andet paradoksalt forhold er, at mens Eastwoods diktion, bevægelse og (især) mimik altså er nøje afmålt, er hans figur altid den, som i narrativ forstand er 'ude af kontrol'. Eastwood er enegængeren, som modsætter sig det 'store systems' krav om, at han spiller efter de fastlagte regler (Bingham: 220). Eastwood er overhovedet svær at passe ind i en større sammenhæng. Han er ikke en bestemt 'type' skuespiller, for der er ingen kollega, med hvem en meningsfuld sammenligning kan drages: En Lee Marvin besad visse ligheder både hvad fysisk fremtoning og less-is-more tilgang til skuespillet angik, men kom aldrig i nærheden af at tangere Eastwoods intimiderende screen prescence. Det vel nok mest frapperende eksempel på hans villighed til at kompromittere sit image som førerhan, involverede i øvrigt netop Marvin, som sammen med Eastwood i Paint Your Waggon (1969) ikke blot brød ud i sang, men ligeledes - på omvendt Mormon-maner - deltes om en og samme kone!

Men Eastwoods image som en moderne John Wayne er ikke uden ræson, og jagten på forbindelsen til disse klassisk skårne amerikansk helte fører os fra prærien til asfaltjunglen.

Urban cowboy
Vietnam-krigens eskalering bestyrkede indtrykket af western-genren som en museal og støvet størrelse, men det fandt Eastwood og instruktør Don Siegel råd for. De forklædte den slet og ret som storby-krimi, en transformeringsproces som er endog meget tydelig i Coogan's Bluff (1968), en indledende øvelse til Dirty Harry-serien, hvori Eastwood spiller en snu Arizona-strømer i cowboyskrud og Stetson-hat, som i embeds medfør drager til et dekadent New York. Filmen er et konservativt modtræk til ungdomsoprøret, og hippie-bevægelsen, som jo i forvejen havde visse visuelle ligheder med indianerne, blev brændemærket som nyt fjendebillede. For at give 'Dirty' Harry Callahan endnu mere at arbejde med, blev handlingen henlagt til epicenteret for amerikansk flipperkultur, San Francisco (som også er Eastwoods fødeby), hvor den første af seriens fem film indspilles i 1971.

Harrys fysiske lighed med western-helten er dog næsten udelukkende begrænset til hans nostalgiske og vulgær-Freudianske våbenvalg, en blank, langløbet Magnum .44 Smith & Wesson revolver, som ifølge den stolte ejer er "the most powerful handgun in the world". Han er derimod indbegrebet af velsoigneret, proletarisk integritet, men hans psykologiske gestalt slægter en fra western-genren kendt trope på, nemlig 'hævner'-figuren: Harrys kone blev dræbt af en spritbilist, som aldrig blev fanget, hvilket - formoder vi - er drivkraften bag hans ensomme hævntogt mod forbryderiske elementer med sin stærke og ufejlbarlige retfærdighedssans som moralsk kompas.

Figuren er forlængst blevet et alment populærkulturelt referencepunkt og er stadig tæt knyttet til Eastwoods person og image. Denne erodering af barrieren mellem den - ifølge manges mening - fascistoide fiktive figur og Eastwoods privatperson var ret så selvforskyldt, idet han i interviews forsvarede Harrys radikale metoder og desuden luftede den teori, at 'kvinder kan lide at se andre kvinder blive sat på plads, når de går over grænsen.' (cit. fra Schubart: 64 - at denne grænse ikke var så vid endda, demonstrerede Eastwood året efter i High Plains Drifter, hvor hans figur voldtager en kvinde som straf for simpel opsætsighed).

Vi introduceres for Harry i en briefing-scene, som etablerer den i alle fem film grundliggende konflikt mellem hans håndfaste tilgang og hans overordnedes ineffektivitet. Den iscenesætter desuden Harry som the last and only line of defence mellem feminin dyd og dyrisk brutalitet:

San Franciscos borgmester: "I don't want any more trouble like you had last year in the Fillmore district. That's my policy."
Harry: "Yeah, well, when an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard. That's my policy."
Borgmester: "Intent? How did you establish that?"
Harry: "When a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher knife and a hard-on, I figure he isn't out collecting for the Red Cross."

Som Smith påpeger, er distinktionen mellem 'civic law' og 'natural law' her essentiel, og Harry er, som ovenstående dialogbid mere end antyder, eksponent for sidstnævnte. Han er en 'primal man who discards an overly civilized, refined and intellectual system because it does not recognize and reward male virtues' (Bingham: 186). Harry må simultant bekæmpe politi-etatens handlingslammende paragrafrytteri og sin nemesis Scorpio, en psykopatisk hippie, som fra storbyens tage skyder tilfældigt udvalgte ofre. Begge disse modstandere tillægges da også træk, som i et reaktionært perspektiv kan passere for feminine, eks. hysteri og narcissisme (Bingham: 190).

 

Også hårdføre mænd kan ældes med ynde.
 
         
  Beskidt skytsengel
Siegel lægger filmen igennnem brikker ud, som samler sig til et ikke blot martyrisk, men også quasi-religiøst billede af Harry som en slags skytsengel for de traditionelle amerikanske (helte)dyder. Tilnavnet er da heller ikke en henvisning til hans gentagne brug af uortodokse og 'beskidte' tricks, men derimod hans villighed til at gøre det beskidte arbejde, at ofre sig. Harry er derfor en løjerlig blanding af lidende Kristus-figur (hvilket lidet subtilt formidles i en scene, hvor han for foden af et kæmpemæssigt kors sparkes til blods af Scorpio) og straffende übermensch. Groft sagt befinder Siegels iscenesættelse af Eastwoods høje, velproportionerede skovhuggerskikkelse sig et sted mellem Riefenstahlsk virilitetsbenovelse og Wagnersk vælde. I ansatsen til det endelige opgør mellem Harry og Scorpio, som på det tidspunkt (fej og småpædofil som han er) har kidnappet nogle skoleelever, ser vi fra skurkens POV Harrys ranke silouet i det fjerne. Han står på en forhøjet jernbaneskinne - en position, hvis svært tilgængelige natur antyder, at Harry nyder en egen, overnaturlig bevægelsesfrihed. 'Jesus', hvisker Scorpio chokeret og har mere ret, end han aner.
 Harrys POV lige inden han som følge af fjendens bestialske behandling besvimer.En hævnende engel går i aktion.

 
         
 

Et lignende greb ses i hele to actionsekvenser i seriens sidste film, The Dead Pool (1988), hvor instruktionen snyder tilskueren på samme vis som Harry snyder fjenden, ved på overraskende og fornuftstridig vis at lade ham dukke op på de særeste steder. Harry har heller ikke for vane at søge dækning under skuddueller; han synes sikker i troen på, at der ikke er en kugle med hans navn på derude. Den martyriske kodning kulminerer i en gestus, som direkte refererer til en legendarisk selvopofrende ordenshåndhæver, nemlig Cary Coopers sherif i Fred Zinnemanns High Noon (1952); Harry smider foragteligt sit politiskilt fra sig. Diskrepansen mellem natural law og civic law blev i sidste ende for stor. BILLEDE 6

Det vilde vest revisited
Eastwoods leg med western-genrens konventioner blev i 1992 alvor med det ikke-ironiske og komplekse hovedværk Unforgiven, et manuskript, han sikrede sig rettighederne til tilbage i 1975. Filmen er følgelig uden allegorier på aktuelle problemstillinger, men rig på symbolik og mytologi. Det synes kun alt for passende, at hovedpersonen William Munny er Eastwoods måske mest splittede og hårdest prøvede figur nogensinde; en aldrende enkemand og økonomisk trængt svinefarmer, som indvilliger i at indkassere en dusør på to kvægdriveres hoveder. Som han begiver sig på vej for at finde de formastelige, påbegynder han ligeledes en slags omvendt dannelsesrejse, en gradvis nedsynken i fortids barbari og misbrug. Ikke tilfældigt hedder hans destination 'Big Whiskey', ligesom hans efternavn er fonetisk sammenfaldende med 'money'; han dræber ikke for, at retfærdigheden skal ske fyldest, men for penge, omend han agter at bruge dem på at sikre sine børns opvækst. En bodsgerning, som skal ses i sammenhæng med den udeblevne tilgivelse, titlen refererer til, som igen peger tilbage mod Munnys splittelse - hans nye jeg kan nemlig kun lige akkurat udholde erindringen om hans tidligere jeg, som var af en sjældent modbydelig beskaffenhed.

Fra vi møder Munny, mens han indsmurt i mudder forgæves forsøger at indfange et af sine feber-ramte svin, står det klart, at maskulin omnipotens ikke er i højsædet denne gang. Da han lidt senere skal pudse sine særdeles rustne færdigheder som skytte af 'citerer' Eastwood Don Siegels framing af Harry i nærbillede med seksløberen i fremstrakt arm. Mens dette kunne være udelukkende æstetisk motiveret, er Eastwood utvivlsomt klar over, hvilke associationer han hermed hvirvler op i tilskuerens bevidsthed. Holdt op mod Harry er Munny et sørgeligt syn. Sørgelig og sørgende.

 I foragt over etatens slaphed smider Harry sit politiskilt i floden og fuldender sit martyrium.

 
         
 

I en efterfølgende nøglescene omkring lejrbålet, krænger Munny sjælen ud overfor sin gamle ven Ned (Morgan Freeman). Scenen illustrerer desuden forbilledligt Eastwoods beherskelse af 'knaphedens princip', hans unikke evne til at få fortættet drama ud af næsten ingenting. I et langt take ser vi ildens skær spille på hans furede ansigt. Gudfrygtig, som Munny er, spekulerer han utvivlsomt på, hvad der venter ham i en ikke så fjern fremtid, men denne visuelle effekt er også et perfekt udtryk for et sind, som ikke kan finde hvile. Uden yderligere varsel manifesterer filmens mest frastødende voldshandling sig, omend kun på replikplan og - uvægerligt - i tilskuerens hoved: "Ned, remember that drover I shot through the mouth whose teeth came out the back of his neck? I think about him now and again."

Hard to kill
Unforgiven betræder steder, som den traditionelle western ikke anede eksisterede, såsom mandlige mindreværdskomplekser. Munny bemærker umiddelbart herefter til Ned, at ingen i det gamle slæng egentlig brød som om ham, men derimod frygtede hans omskiftelige temperament. Ned vil tydeligvis helst skøjte henover emnet, og hans henkastede kommentarer ("Yeah, you was one crazy son of a bitch") kan ses som en reference til og kritik af det, man kunne kalde den klassiske western-genres underholdnings-fremmende bagatelliseringsteknik, hvor mord sjældent efterlader sig spor i psykologisk forstand. Men i denne films univers har drastiske handlinger drastiske konsekvenser: Da Munny senere skal udføre sit første drab i årevis, trækkes det i så ledt et langdrag, at både tilskueren og de myrdende får rigelig tid til at lade alle udådens implikationer synke ind.

Eastwood gør også op med et andet blindt punkt i den klassiske western, nemlig prostitution, som her ikke er ensbetydende med lårsvingende og sorgløse glædespiger, men derimod lurvede og inhumane livsvilkår. En meget direkte måde at gøre opmærksom på følgevirkningerne af det herskende kønsrollemønster. Som Bingham bemærker, sættes hele filmens voldsspiral i gang netop ved, at den seksuelle magtbalance forskydes; luderen griner ved synet af en kundes diminutive lem, som straf skamfererer han hende, hun og de andre ludere skillinger sammen til den dusør, som Munny agter at indkassere, osv.

 Who by fire? Munny er tynget af sin fortid og ængstelig ved sine fremtidsudsigter.

 
         
 

Unforgivens kønsrolle-revisionisme kulminerer i den eksakte modpol til den tidligere omtalte voldtægtsscene i High Plains Drifter (1972): Da en forslået Munny slår øjnene op og ser, at den skamferede luder plejer hans sår, siger han: "I must look kinda like you now". BILLEDE 8 Altså en identificering med et feminint offer for maskulin brutalitet (Bingham: 238). Hertil skal ligges, at Munny gentagne gange slår fast, at det var hans afdøde kones fortjeneste, at han gik fra farlig karl til kærlig far. Munny har muligvis fundet Gud, men feminin frelse havde mere end blot en finger med i spillet om hans sjæl.

Mudrede moraler
Nu ville det jo være dejligt belejligt for såvel læser som skribent, hvis disse to Eastwood-roller, Fascist-Harry og Feminist-Munny, ville udvise lidt samarbejdsvilje og fremstå enkle og entydige. Men nej.
 

I samme båd; Munny spiller til en afveksling offerrollen.
 
         
 

Siegels kanonisering af Harry er således ikke uden markante modhager: Harry og psykopatiske Scorpio har lidt for meget tilfælles, hvilket Siegel da også anskueliggør rent visuelt ved at tilbyde tilskueren flere langstrakte sekvenser fra begges POV gennem henh. en kikkert og et kikkertsigte. Under jagten på morderen lader Harry endog hånt om overvågningsarbejdet og dvæler ved synet af en nøgen kvinde, en klar parallel til filmens åbningsscene, i hvilken Scorpio havde en næsten-nøgen kvinde i sigte (se dette nummers forside). Mest forbløffende er, at følgende tag line var under overvejelse: "Dirty Harry and the Homocidal Maniac. Harry's the One with the Badge." Man valgte istedet den selv- og voldsforherligende "Detective Harry Callahan. He doesn't break murder cases. He smashes them."

Som instruktør videreudviklede Eastwood i Tightrope (1984) samme strategi, hvorved hans figur næsten går i et med den kvindemyrdende galning, han jager (Smith: 134). Eastwoods macho-mænd er således ikke nødvendigvis repræsentanter for en helt igennem sund form for magtudøvelse. Harry er så eminent til sit arbejde, fordi han er i stand til at tune ind på den kvindehadende psykopats frekvens. Men han kunne meget vel være på bedre bølgelængde, end godt er.

 Too close for comfort? Helt og skurk deler en voyeristisk tilbøjelighed.

 
         
 

Unforgiven er endnu sværere at få hold på, idet den, som Buscombe anfører, på en gang reviderer og restituerer genrekonventionerne. Slutningen byder således på et showdown, hvor Munny som følge af Neds død forvandles til en mere klassisk hævnende heltefigur. Lige inden han slipper helvede løs ses samme 'semi-supermenneskelige' repræsentation af Munny, som af Harry; ubemærket af alle - og holdt skjult også for tilskueren - sniger han sig ind på saloonen, hvor Neds morder, den sadistiske sherif Little Bill Daggett (spillet med saft og kraft af Gene Hackman) og hans kumpaner, befinder sig. Vi gøres opmærksom på Munnys tilstedeværelse ved at løbet på hans riffel 'bryder' billedrammen nedefra, som en slange, der indtager sin angrebsposition. Hele filmen igennem har han kæmpet mod denne regres, men der er afgjort også tale om en positivt valoriseret maskulinitetsrestituering - ikke mindst fordi Munny tidligere forlod selvsamme saloon på alle fire som følge af Little Bills kontante ordenshåndhævelse. Nu er han tilbage i sadlen som massemyrdende macho-ikon.

I den efterfølgende ildkamp må Little Bill lade livet, og filmens afmontering af western-myterne er knyttet ikke mindst til ham (Smith: 268): I en handlingstråd, som ikke direkte involverer Munny, møder vi 'English Bob' (Richard Harris), en hoven, selvudnævnt revolver-ekvilibrist som på slæb har sin spytslikkende biografør, Mr. Beauchamp, hvis ultraliberale forhold til fakta medvirker til western-myternes opståen. English Bob ser selvfølgelig stort på Little Bills påbud om våbendeponering, hvilket snart nedkalder sidstnævntes vrede over hans hoved. Senere, foran en mørbanket og magtesløs English Bob, forsyner Bill Mr. Beauchamp med flere afgørende korrektioner, hvad angår hans arbejdsgivers meritter som frygtløs gun slinger. At en hårdfør amerikaner både bogstaveligt og i eftermæle-mæssig henseende piller pynten af en ærke-englænder ligner unægteligt en hilsen til den amerikanske uafhængighedskrig, hvorfor Little Bill fremstår som symbol på amerikansk ukuelighed.

 

Een gang dræber... Da Munny endelig mander sig op er helvede løs.
 
         
 

Han kan nok ses som skyggesiden af Dirty Harrys selvtægtsinklination, men besidder flere markant formildende træk: Bag sin grumt slagfærdige sans for humor har også Bill ondt i maskuliniteten, idet han er en ærekær, men uduelig, gør-det-selv mand, og derfor har valgt at ignorere det faktum, at hans selvopførte hus er vind og skævt og hullet som en si. BILLEDE 11 Vi lokkes ligeledes til at føle sympati med ham, da han udtaler titlen på Mr. Beauchamps lovprisning af English Bobs morderiske kompetencer The Duke (John Waynes kælenavn, i øvrigt) of Death 'The Duck of Death'. Men denne fejltagelse er såre bevidst og dermed endnu et led i ydmygelsen af Bob, skal det siden vise sig.

Så en mulig læsning er altså, at Little Bill, som er en slags heroisk sadist, straffes med døden for at håne western-myten af en angrende anti-helt, Munny, som til syvende og sidst er i stand til at træde i karakter som en mere klassisk western-helt og dermed trodse filmens oprindelige kritiske dagsorden. Forvirret? Det tror pokker.

Et ben i hver lejr
De to her behandlede film afspejler ganske godt den overordnede udvikling i Eastwoods figur, nemlig fra hævngerrig 'lone ranger' og martyrisk-heroisk selvtilstrækkelighed (en figur Eastwood altså ligeledes har parodieret) og henimod en mere sammensat, ydmyg, tvivlende og socialt integreret type (med Eastwoods hjerteskærende præstation som den på alle måder sårbare bodyguard Frank Horrigan i Wolfgang Petersens In the Line of Fire (1993) som vel nok ultimativt eksempel). Men der er ofte blandede beskeder og signalforvirring på og i spil i det spraglede ouevre, også hvad den i tilfældet Clint Eastwood centrale maskulinitetstematik angår. Definitive konklusioner vil jeg derfor smyge mig udenom, men måske de mange modsætninger og (selv)modsigelser i Eastwoods bagkatalog bør betragtes ikke blot som en logisk konsekvens, men også en succesfuld afbildning, af det mangefacetterede land, hans film handler om og udspiller sig i. En flerstemmig filmisk dialog mellem fortid og nutid i en kultur under evig evaluering og rastløs revision.
 

Sadisten holder fridag; Little Bill opretholder illusionen om sig selv som gør-det-selv-mand.
 
       
 
Faktaboks

Bingham, Dennis Acting Male (1994)

Buscombe, Edward Unforgiven (2004)

Cialdini, Robert Influence - Science and Practice (2001)

Foster, Hal (red.) Postmoderne Culture (1983)

Schubart, Rikke Med vold og magt (2002)

Smith, Paul Clint Eastwood - a cultural production (1993)

TimeOut Film Guide 12 (2003)

     
       
  Udskriv denne artikel
     
  Gem/åben denne artikel som PDF (129 Kb)
     
  Gem/åben hele nummeret som PDF (925 Kb)
  forrige side | næste side  
     
16:9, april 2005, 3. årgang, nummer 11
til toppen | forsiden | tidligere numre | om 16:9 | kontakt | copyright © 2002-2005,16:9. Alle rettigheder forbeholdes.